Over 12.000 erhvervskunder Ejet af kunderne Kundetilfredshed i top

Løsøreforsikring

Se vilkår

Forsikringen dækker

Løsøreforsikringen dækker virksomhedens eget driftsudstyr. Det vil sige, at inventar, maskiner, varer, edb-udstyr, værktøj, osv. Alle genstandende blive omfattet for skader som:

 • Brand - herunder eksplosion, lynnedslag, el-skade m.m.
 • Anden skade der sker pludseligt og udefra, såsom voldsomt sky- og tøbrud, storm, en række vandskader og øvrige pludselige skader
 • Tyveri samt hærværk
 • El-skade

Særlige fordele

 • Løsøre, som er placeret uden for bygning, er dækket mod brand og anden skade, når det er på forsikringsstedet – forsikringssummen fremgår af policen.
 • Underforsikringsgaranti, som betyder, at vi som udgangspunkt ikke gør underforsikring gældende, selvom din forsikringssum ikke svarer til værdien af dit løsøre. Vi dækker op til den faktisk lidte skade.
 • Hærværk på skilte, også graffiti
 • Fastmonteret baldakiner og markiser dækkes for anden skade 
 • Bærbart IT-udstyr og mobiltelefoner dækkes uden for bygning for simpelt tyveri op til 50.000 kr.

Mulige tilvalg

 • Glas
 • Sanitet
 • Køl og frys 
 • Valgbar sum af dækning i forhold til tyveri og røveri af penge i gemme og/eller i pengeskab.

Registreringspligtige motorkøretøjer er ikke dækket af løsøreforsikringen, men skal forsikres særskilt enten på en bilforsikring eller en forsikring for arbejdsmaskiner/traktorer.