Over 70.000 privatkunder Ejet af kunderne Kundetilfredsheden i top

Entrepriseforsikring

Se vilkår

Skal du bygge nyt, om eller til, anbefaler vi dig at tegne en Entrepriseforsikring

Ved byggeri på parcel- og/eller fritidshus er vores forsikring udvidet til at dække brand-, storm og skypumpeskader, når du i henhold til entreprisekontrakten er forpligtet til at tegne disse forsikringer.

Denne udvidelse gælder dog ikke skader på dit nuværende hus - eller øvrige skader på selve byggeriet. Til det skal du bruge en entrepriseforsikring. Det er et kombinationsprodukt, der består af tre dækninger:

  • All-risk forsikring for selve byggeriet
  • Skade på eksisterende bygning
  • Ansvarsforsikring

Bestil Forsikringstjek 

All-risk forsikring for byggeriet

All-risk betyder, at enhver uforudset og fysisk skade, der ikke er undtaget, er dækket. All-risk forsikring er en sumforsikring, dvs. at der skal fastsattes en entreprisesum, som dækker over alle udgifter i forbindelse med byggeriet. Typiske skader, som er dækket, vil være vandskader, sammenstyrtning, påkørsel, hærværk, en række tyveritilfælde og væltning. Skader, som er undtaget er bl.a. brand, svind, normal afhjælpning af fejl og mangler og mangelfuldt udført arbejde.

Skade på eksisterende bygning

Ved til- eller ombygning eller hvis der er andre bygninger på matriklen, anbefaler vi dig at tegne en All-risk forsikring for dine nuværende bygninger. Forsikringen dækker disse bygninger mod en række skader, der kan opstå i forbindelse med nybyggeriet. Skader, som er dækket er nedbørsskader eller sætningsskader i forbindelse med pilotering til nybyggeriet. Skader, som er undtaget er brand, nedbørsskader, hvor afdækning mangler eller er mangelfuldt, og skader, der ikke direkte har med byggeriet at gøre, f.eks. hærværk.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dækker skader på ting eller personer, som bygherren (husejeren) kan blive gjort erstatningsansvarlig for i forbindelse med byggeriet. Er entreprenøren/- erne medsikret, dækker forsikringen også deres erstatningsansvar i en række tilfælde. Selvrisikoen for en standard entrepriseforsikring er 10.000 kr. pr. dækningsomfang og skade.

 

 

Læs mere om vores andre boligforsikringer

 

Få 10 % rabat på alle dine forsikringer

Du kan med fordel samle dine forsikringer ét sted – det betaler sig. Du får nemlig 10 % rabat, når du har din indboforsikring samt to af følgende forsikringer hos os: Ulykkesforsikring, bilforsikring, hus- eller fritidshusforsikring. Desuden har du kun én selvrisiko ved skader, der involverer flere forsikringer – og kun ét sted, du skal ringe til, hvis skaden sker. Enkelt og overskueligt.

 

Vi giver ordet til kunderne