banner-image

Personskade

Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde? 

Læs hvordan du anmelder skaden. 

Personskade

Sker der personskade som del af en arbejdsskade, skal du ikke anmelde din skade direkte til os. Din arbejdsgiver skal derimod anmelde din personskade på Virk.dk via anmeldelsessystemet Easy.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din skade, når den er arbejdsrelateret. 

 

Særligt om dødsfald

Hvis en af dine ansatte dør på arbejdspladsen eller på grund af en arbejdsskade, skal du underrette Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om dødsfaldet inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97.

Du kan læse mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på www.aes.dk.

Du har også pligt til at underrette os ved at anmelde dødsfaldet som en arbejdsskade på virk.dk.

 

Kontakt

Hvis du eller din arbejdsgiver får brug for hjælp til, hvordan I udfylder anmeldelsen, skal I kontakte AES på tlf. 70 10 40 41

Telefontid: mandag til fredag 09:00 – 12:00

 

Hjælp til ulykkesramte efter en arbejdsskade

 

Ulykken rammer ofte hele familien

Når et menneske kommer ud for en alvorlig ulykke eller sygdom, rammer det ikke bare den enkelte men ofte hele familien. Med en arbejdsskadeforsikring hos os kan jeres medarbejdere og deres nærmeste få hjælp i UlykkesPatientForeningen, som netop er specialiseret i at hjælpe ulykkesramte og pårørende videre efter en ulykke.

 

Støtte og rådgivning efter en ulykke

Medarbejderen og de pårørende kan få støtte og rådgivning af blandt andet socialrådgivere, psykologer jurister, læger, fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter. Og derudover tilbyder UlykkesPatientForeningen netværksgrupper, mentorordning og bisidderordning. Læs mere om UlykkesPatientForeningen.