banner-image

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelsesmedlemmer og direktøren kan blive gjort personligt erstatningsansvarlige i forbindelse med deres hverv som medlem af bestyrelsen eller direktionen

Virksomheden har mulighed for at tegne en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring for at beskytte disse personer og få dækket formuetabet, som bestyrelsesmedlemmerne og direktøren kan pådrage sig.

 

Særlige fordele

  • Forsikringen dækker også sagsomkostninger til forsvar i en retssag.

Ring til os, og hør nærmere eller bestil et uforpligtende forsikringstjek

33 14 37 48

Bestil forsikringstjek

Forsikringsvilkår og produktinformation

Vi giver ordet til kunderne