banner-image

Kontakt os nu - og få et tilbud på en arbejdsskadeforsikring

33 14 37 48

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring, som sikrer, at virksomhedens medarbejdere er dækket, hvis de kommer til skade, mens de er på arbejde. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tegne forsikringen, uanset om medarbejderne er ansat på deltid eller fuldtid, om de er midlertidig ansat eller fastansat, om de er lønnet eller ulønnet.

Kun personer, der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt under 400 timer om året, skal ikke forsikres.

Køber du arbejdsskadeforsikringen hos os, så får medarbejderne udover de lovbestemte dækninger adgang til støtte og rådgivning fra vores samarbejdspartner UlykkesPatientForeningen. Støtte som kan have stor betydning for både medarbejderen og de pårørende, og som kan få medarbejderen godt i gang efter en ulykke.

 

Sådan dækker arbejdsskadeforsikringen

Udgifter til medarbejderens sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler – også brilleskader
Akut krisehjælp, hvis medarbejderen er involveret i en særlig alvorlig og traumatisk hændelse
Erstatning hvis medarbejderen mister erhvervsevnen
Erstatning hvis medarbejderen får varigt mén
Erstatning til efterladte ved dødsfald
Løbende godtgørelse til efterladte
Hjælp til medarbejdere efter sygdom eller skade.

Forsikringsvilkår og produktinformation

BETINGELSER LOVPLIGTIG EJER/ÆGTEFÆLLE
FORENING PRODUKTINFO (IPID  

 

Hvis din arbejdsskadeforsikring er overflyttet fra Nærsikring pr. 1. januar 2018, kan du finde dine vilkår her. 

Hjælp til ulykkesramte efter en arbejdsskade

 

Ulykken rammer ofte hele familien

Når et menneske kommer ud for en alvorlig ulykke eller sygdom, rammer det ikke bare den enkelte men ofte hele familien. Med en arbejdsskadeforsikring hos os kan jeres medarbejdere og deres nærmeste få hjælp i UlykkesPatientForeningen, som netop er specialiseret i at hjælpe ulykkesramte og pårørende videre efter en ulykke.

 

Støtte og rådgivning efter en ulykke

Medarbejderen og de pårørende kan få støtte og rådgivning af blandt andet socialrådgivere, psykologer jurister, læger, fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter. Og derudover tilbyder UlykkesPatientForeningen netværksgrupper, mentorordning og bisidderordning. Læs mere om UlykkesPatientForeningen.

 

 

Frivillig arbejdsskadeforsikring til selvstændige

Som selvstændig er du som udgangspunkt ikke automatisk dækket af virksomhedens arbejdsskadeforsikring, men du kan vælge at tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring, som dækker dig. Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også, hvis du har en ægtefælle eller samlever, som arbejder i din virksomhed.

 

Kontakt os og få et tilbud

Ring til os for at høre mere om, hvordan arbejdsskadeforsikringen dækker, og hvad den koster.

33 14 37 48

 

Mere om reglerne for arbejdsskadeforsikring

Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder for arbejdsskadeforsikringen hos

AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
F & P (Brancheorganisationen Forsikring & Pension)

 

Er der sket ændringer i sammensætningen af jeres medarbejdere?

Vi gør opmærksom på, at vi har ændret processen for kunder, som har oprettet deres arbejdsskadeforsikring før 1. januar 2018. Vi udsender ikke længere reguleringsskemaer i forbindelse med fornyelsen af jeres forsikring.

Er der sket ændringer i sammensætningen af jeres medarbejdere i løbet af det forgange år, vil vi bede jer om at kontakte os på 33 45 74 71 eller kundeservice@kfforsikring.dk. Jeres forsikring vil derefter blive reguleret i overensstemmelse med de nye oplysninger.

I kan altid logge på Mit KF og se hvilken sammensætning af medarbejdere, I har registreret på jeres arbejdsskadeforsikring.
Er I forsikret gennem en forsikringsmægler eller et forsikringsagentur, skal I kontakte mægleren eller agenturet.

Sådan anmelder I en arbejdsulykke

Sker der en arbejdsulykke, skal I anmelde ulykken på virk.dk. Herfra bliver den sendt direkte til os, og vi kontakter jer.

  1. Gå på virk.dk
  2. Log ind med NemID, og udfyld anmeldelsen.
  3. Vælg Købstædernes Forsikring under ’forsikringsselskab’, så bliver anmeldelsen sendt direkte til vores skadeafdeling, som kontakter jer umiddelbart efter.

I kan altid anmelde brilleskader online her

 

Ring 33 45 75 71, hvis en medarbejder har brug for krisehjælp

Er der sket en meget alvorlig og akut hændelse, kan dine medarbejdere altid få støtte og hjælp af en krisepsykolog til at håndtere hændelsen nu og her. Det gælder både, hvis medarbejderen er involveret direkte i hændelsen eller er tilskuer til fx røveri, brand, overfald eller dødsulykker.

 

Flere forsikringer til jeres virksomhed

Sundhedsforsikring

En sund og ansvarlig virksomhed passer godt på sine medarbejdere. Derfor tilbyder vi en sundhedsforsikring, som er et stærkt supplement til den offentlige sygesikring. Vi tilbyder forsikringen i samarbejde med Skandia.

Læs mere om sundhedsforsikring

 

Sygedriftstabsforsikring

Som ejer af din egen virksomhed er det et grundvilkår for dig, at virksomheden kan komme under pres, hvis du eller en nøglemedarbejder bliver syg eller kommer ud for en ulykke. En sygedriftstabsforsikring til virksomheder dækker dine lønudgifter ved sygdom og ulykker og kan dermed være med til at sikre din virksomheds fremtid.

Læs mere om sygedriftstabsforsikringen