banner-image

Bygningsforsikring

Vores bygningsforsikring sikrer, at virksomheden hurtigt kommer videre, hvis der sker skade på bygninger og bygningstilbehør..

Forsikringen dækker alle virksomhedens bygninger, udlejede bygninger og fastinstalleret bygningstilbehør, som er anbragt på dens blivende plads.

 

Ring til os, og hør nærmere eller bestil et uforpligtende forsikringstjek

33 14 37 48

Bestil forsikringstjek

Sådan dækker bygningsforsikringen

Forsikringen kan dække

 • Brand, eksplosion, lynnedslag
 • Anden skade der sker pludseligt og udefra, såsom voldsomt sky- og tøbrud, tyveri af de forsikrede ting, hærværk, en række vandskader, påkørsel, storm og øvrige pludselige skader
 • Svampe-og insektangreb
 • Utætheder i skjulte rør - inkl. vandskade på bygningen
 • Brud på stikledninger
 • Glas 
 • Sanitet 
 • Huslejetab -dokumenterede tab af lejeindtægter.

Særlige fordele

 • Uden særlig tillæg dækker vi værdien af "tabt" vand eller olie i forbindelse med en dækket skade.
 • Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til oprydning
 • Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede.

Forsikringsvilkår og produktinformation

Forsikringsformer

Nyværdi

Ved nyværdiforsikring dækker vi forøgede byggeudgifter i forbindelse med reparation eller genopførelse efter gældende byggereglementet (lovliggørelse).

 

Restværdiforsikring

Hvis din bygning bliver skadet med mindst 50 % af nyværdien, kan du vælge at få de ubeskadigede bygningsdele revet ned og i stedet få erstatningen opgjort, som om hele bygningen er totalskadet.

 

Vi giver ordet til kunderne