banner-image

Ejendomsforsikring

Vi tilbyder en særskilt bygningsforsikring til beboelsesejendomme, med maks. 25% erhvervsudnyttelse. Forsikringen dækker alle bygninger på forsikringsstedet, samt faste el-installationer og fast bygningstilbehør.

Ring til os, og hør nærmere eller bestil et uforpligtende forsikringstjek

33 14 37 48

Bestil forsikringstjek

Sådan dækker ejendomsforsikringen

Forsikringen dækker

 • Brand, eksplosion og lynnedslag
 • Anden bygningsbeskadigelse, såsom stormskade, indbrudstyveri og vandskade

Særligt for andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger

Her kan der tegnes løsøreforsikring, bestyrelsesansvarsforsikring, retshjælpsforsikring og udvidet huslejetabsforsikring.

 

 

 

Tilvalgsmuligheder

 • Svampe- og insektskadeforsikring
 • Kortslutningsforsikring
 • Glasforsikring
 • Sanitetsforsikring
 • Rør-og stikledningsforsiking
 • Huslejetabsforsikring
 • Husejeransvarsforsikring
 • Nøgleforsikring
 • Vasketøjsforsikring

Forsikringsvilkår og produktinformation

Vi giver ordet til kunderne