banner-image

Entrepriseforsikring

Bygger du ny lagerhal, kontorbygning, værksted eller tilføjer flere kvadratmeter til eksisterende bygninger, kan der være mange bekymringer: Bliver projektet færdig til tiden? Holder budgettet? Og hvad med kvaliteten?

Med en entrepriseforsikring kan vi hjælpe dig af med nogle af dine bekymringer. Forsikringen dækker nemlig, hvis der sker forskellige uforudsete skader på byggeriet, og det kan i sidste ende være med til at sikre, at byggeriet kommer godt i mål.

 

Ring til os, og hør nærmere eller bestil et uforpligtende forsikringstjek

33 14 37 48

Bestil forsikringstjek

Dækninger

Entrepriseforsikringen består af 3 dækninger

1. Dækning af skader på selve byggeriet
Du får dækket uforudsete, fysiske skader på byggeriet, fx hvis kraner eller spær vælter, eller hvis byggeriet styrter sammen, får vandskader, bliver udsat for hærværk eller tyveri.

2. Dækning af skader på eksisterende bygninger
Du får dækket uforudsete skader på eksisterende bygninger, der kan opstå i byggeperioden. Dækningen er især relevant, hvis du bygger om, bygger til eller renoverer.

3. Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen dækker skader på ting eller personer, som du som bygherre kan blive gjort erstatningsansvarlig for i forbindelse med byggeriet. Det er også muligt at medforsikre entreprenørerne ved farligt arbejde – fx midlertidig grundvandssænkning og undermuring.

Om forsikringssummen

Forsikringssummen på entrepriseforsikringen er det samme som det totale entreprisebeløb, og der er som minimum en selvrisiko på 10.000 kr. pr. skade.

Godt at vide når du bygger

  • Hvis du bygger om, renoverer eller bygger til, kan der i entreprisekontrakten være et krav om, at byggeriet skal være dækket ved brand og storm. 
  • Hvis du bygger nyt, skal du være opmærksom på, at du skal tilføje en brandforsikring, når du tegner entrepriseforsikringen.

 

Forsikringsvilkår og forsikringsinformation

Vi giver ordet til kunderne