Lønpolitik

Se vilkår

Købstædernes forsikrings aflønningspolitk

Her findes en beskrivelse af vores aflønningspolitik af bestyrelse, direktion og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, samt medarbejdere i kontrolfunktioner, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd.