Klagemuligheder

Købstædernes Forsikring er alternativet til de store forsikringsselskaber, og klager fra kunder er derfor en væsentlig faktor for bedømmelsen af, hvordan vi lever op til vores mål.

Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du retter henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen, og redegør for din utilfredshed med afgørelsen.

Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at rette henvendelse til Senior Underwriter, Michael Thomas Christensen, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder.

Klagen sender du elektronisk til klager@kfforsikring.dk eller til os på adressen:

Købstædernes Forsikring
Michael Thomas Christensen
Strandgade 27A
1401 København K

 

Ankenævnet for Forsikring

Som privatkunde har du også mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, vores direktion er kommet med. Ankenævnet behandler klager vedrørende private forsikringer og motorkøretøjsforsikringer.

Europæisk klageportal – ODR (Online Dispute Resolution)

Du kan kontakte Ankenævnet for Forsikring på adressen:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal
1100 København K

Telefon 33 15 89 00 (hverdage mellem kl. 10.00 og 13.00)

Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Det er en god idé at besøge Ankenævntes hjemmeside og læse om hvordan du klager.

Klageskema kan du få hos:

  • Købstædernes Forsikring
  • Ankenævnet for Forsikring – www.ankeforsikring.dk
  • Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup. Telefon 41 91 91 91 (tirs.-tors. kl. 9-13)

 

EU-kommissionens online klageportal

Som privatkunde i Købstædernes Forsikring kan du også indgive en klage via EU-Kommissionens online klageportal over en ydelse købt via internettet.

Klage indgives her

Ved indgivelse af en klage skal Købstædernes Forsikrings e-mailadresse kfforsikring@kfforsikring.dk angives.