banner-image

Spørgsmål til Mit KF

Hvad er Mit KF?

Mit KF er Købstædernes Forsikrings selvbetjeningsløsning.

Her kan du:

 • Se dine forsikringer og policer
 • Se og acceptere aktuelle tilbud
 • Se dine skader og anmelde skader
 • Sige ja tak til at modtage nyhedsbreve, gode tilbud og nyheder om produkter
 • Se og ændre dine personlige oplysninger 
 • Finde din lokale kontaktperson hos Købstædernes Forsikring.

Hvordan logger jeg på Mit KF første gang?

Første gang du logger på Mit KF, vil du blive bedt om at validere dit NemID. 

Som privatkunde vil du blive bedt om at indtaste dit CPR-nummer, og som som erhvervskunde skal du indtaste dit CVR-nummer. 

 

Har du problemer med at logge ind?

Se næste afsnit "Problemer med login og Nem-ID"

Jeg har modtaget et tilbud på en forsikring. Hvordan accepterer jeg det?

Har du fået tilsendt et tilbud, kan du finde det på Startsiden af Mit KF i sektionen "Tilbud".

Klik på tilbuddet for at læse detaljer. Ønsker du at acceptere tilbuddet klikker du "Fortsæt" og udfyld formularen.

Afslut med "Accepter tilbud". 

 

Har du problemet med at acceptere tilbuddet?

Vær opmærksom på, at du har udfyldt alle felter og checkbokse i formularen. Fejl i formularen indikeres med rød tekst.

Husk også, de foranstillede nuller i dit konto-nummer (10 cifre ialt) 

Har du fortsat problemer med at få tilbuddet til at gå igennem, kan du kontakte Kundeservice Privat på 33 45 74 72.

Kan jeg se hele familiens forsikringer på Mit KF?

Ja, på Mit KF har du mulighed for at se din ægtefælles/samlevers/dine børns/m.fl. forsikringer, hvis disse personer har givet dig tilladelse til at se deres policer via deres Mit KF. (Se vejledning nedenfor)

 

Hvis der ikke fremgår nogle relationer på dit Forsikringsoverblik på Mit KF, bør du kontakte Kundeservice Privat på 33 45 74 72

Jeg vil give/fjerne min ægtefælle/forælder/e.l. adgang til at se mine forsikringer

 Når du er logget ind på Mit KF, kan du give eller fjerne en familierelations e.l. adgang til at se dine forsikringer:

 

1) Gå til "Mine personoplysninger"

Klik på dit navn og medlems-nr i øverste højre hjørne af den røde menu

 

2) Ret og gem oplysninger

I sektionen "Relationer", klik "Ret oplysninger" og afmarkér/markér tilladelse til at "Se mine policer".

Husk herefter at klikke "Gem"! 

 

Hvor kan jeg ændre min e-mail adresse eller telefonnummer?

Det er vigtigt, du husker at opdatere dit telefon-nr og e-mailadresse, hvis disse kontaktoplysninger ændres.

 

Dette gør du, når du er logget ind på Mit KF:

1) Gå til "Mine personoplysninger"

Klik på dit navn og medlems-nr i øverste højre hjørne af den røde menu

 

2) Ret og gem oplysninger

Klik "Ret oplysninger" og udfør dine ændringer. Husk herefter at klikke "Gem"! 

 

Jeg oplever tekniske fejl på Mit KF

Har du problemer med at logge ind?

Se næste afsnit "Problemer med login og Nem-ID"

 

Oplever du uhensigtsmæssige visninger eller andre fejl på Mit KF, er du meget velkommen til at rapportere fejlen til digital@kfforsikring.dk eller tryk på den rødeknap forneden.

Vedlæg din fejlrapportering:

1) Et screendump

2) En trinvis beskrivelse af hvad der udløste fejlen

3) En note om hvilken browser du anvender

4) Kontaktoplysninger

 

Vi vil herefter forsøge at fejlsøge og løse problemet snarest muligt.

 

kundeservice@kfforsikring.dk

Kan andre se mine oplysninger på Mit KF?

Nej. Alle oplysninger og al kommunikation foregår via en sikker og krypteret forbindelse, når du er logget ind på Mit KF. Derfor forbliver personlige oplysninger som CPR- og telefonnummer mellem dig og Købstædernes Forsikring. 

Kan andre logge på min profil?

Nej, du logger på Mit KF med dit NemID, som er din personlige adgang til dine forsikringer, og som du ikke bør dele med andre.

Problemer med login og Nem-ID

Jeg er Privatkunde og kan ikke logge på Mit kF

Der forekommer i perioder opdateringer af systemer, hvor Mit KF ikke vil være tilgængelig. 

Afvent inden du forsøger at logge ind igen. 

Gentager problemet sig, kan du kontakte Kundeservice Privat på 33 45 74 72, som hjælper dig videre.

 

Visse typer fejl er kendte af Kundeservice, hvorfor du i nogle situationer vil kunne hjælpe medarbejderen med at løse problemet hurtigt, hvis du er opmærksom på at oplyse følgende:

1. Har du købt flere forsikringer? Og igennem hvilke *udbydere har du købt dem?

(*fx Købstædernes Forsikring, din bank, Techno eller lignende)

2. Har du andre personer medforsikret på din forsikring?

Jeg er Erhvervskunde og kan ikke logge på Mit KF

Som Erhvervskunde skal du være opmærksom på, at du bruger det rigtige nøglekort.

Du skal bruge det samme nøglekort, som du bruger til at tjekke e-Boks - og ikke det, som skal bruges specifikt til Bank-login.

Er du i tvivl, er dette angivet i øverste venstre hjørne på dit nøglekort, hvor der vil stå "Erhverv".

 

Bruger du Nem-ID nøglefil?

Login via nøglefil understøttes ikke, da denne udfases i fremtiden.

Du skal derfor bruge medarbejdersignatur og ikke nøglefil for at logge på Mit KF. Din virksomhed kan bestille nøglekort med medarbejdersignatur her.

 

Har du flere spørgsmål, kan du ringe til Kundeservice Erhverv på 33 45 74 74

 

Jeg får en meddelelse om, at jeg intet personcertifikat har, eller at det er spærret?

Den personlige del af dit NemID (den del man bruger uden for banker og offentlige instanser) er spærret.

Du skal kontakte NemID Support for at få hjælp på tlf. 72 24 70 50.

Jeg har fået en nøgleviser, men den virker ikke her?

Nøgleviseren virker desværre ikke alle steder og på alle tider. Derfor anbefaler NemID, at du beholder dit nøglekort.

Du kan altid se, hvad den pågældende side kræver ved at kigge på billedet, du logger ind på.

Når du skal til at taste en nøgle, vil der stå ”Nøglekort” eller ”Nøgleviser” lige ovenover efterfulgt af et serienummer, som også er angivet på hhv. nøglekortet og nøgleviseren.
Læs om nøglekort og nøgleviser på NemID's hjemmeside.

Jeg har glemt min kode til NemID?

Kontakt NemID Support for bestilling af ny kode på tlf. 72 24 70 50. 

Du kan også bestille en ny kode via NemID's hjemmeside

Hvorfor virker mit NemID i min bank, men ikke her?

Dit NemID er delt op i flere typer af certifikater.

For at kunne logge på skal du have et Personligt Certifikat eller det, som vi kender som en Digital Signatur.

 

Du kan bestille Digital Signatur på NemID's hjemmeside eller kontakt NemID Support for yderligere hjælp på tlf. 72 24 70 50.

Har du andre spørgsmål om NemID?

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside kan du se flere ofte stillede spørgsmål og svar om NemID.

Problemer ift. valg af browser

Hvilken browser bør jeg bruge?

Vi anbefaler, at du kører med den indfødte browser til din PC/Mac. Derfor anbefaler vi, at du kører Internet Explorer på en PC og Safari på en Mac.

Min browser melder, at jeg skal aktivere cookies. Hvad gør jeg?

Det er oftest kun et problem på Mac maskiner og skyldes, at Apple har valgt en lidt mere streng indgangsvinkel til cookies, som desværre rammer os.

 

Sådan løser du problemet:

1) Luk Safari (Højreklik og vælg "Slut" på Safari i startlinjen, hvis den ikke vil lukke)

2) Start Safari og du skulle gerne se din startside

3) Gå til menuen Safari øverst til venstre

3) Vælg Indstillinger

4) Vælg fanen Anonymitet

5) Sæt prikken i Bloker cookies aldrig

Betaling og opkrævningsgebyrer

Hvad betyder gebyrerne på min opkrævning?

Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Nogle gebyrer er pålagt ved lov og bliver opkrævet på vegne af staten, mens andre bliver opkrævet som kompensation for udgifter til administration.

Du kan se en oversigt over alle gebyrer og afgifter her

Hvorfor skal jeg betale afgifter?

Når du tegner forsikringer i Danmark, opkræves der afgifter til staten og til forskellige hjælpefonde, som Folketinget har oprettet.
Folketinget vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter, og forsikringsselskaberne er blevet bedt om at opkræve disse afgifter.

Hvordan kan jeg indbetale til Købstædernes Forsikring?

Der er flere muligheder for at indbetale:

 • Du kan indbetale til Købstædernes Forsikring ved at benytte det fremsendte girokort/opkrævning.
 • Du kan indbetale til Købstædernes Forsikring via en kontooverførsel til: Regnr. 3100 Kontonummer 3667278511. Husk at oplyse dit policenummer/skadenummer

Kan jeg tilmelde min opkrævning til Betalingsservice?

Hvis du tilmelder dine opkrævninger til Betalingsservice (BS) er du sikker på, at de bliver betalt til tiden, og du sparer både tid og penge.

I nedenstående formular kan du tilmelde din betalinger med det samme.

Bemærk: Klik i det første felt (CPR-nr) for at starte din udfyldning af formularen

 

 

Har du problemer med at udfylde formen ovenfor er du velkommen til at sende en email til kundeservice@kfforsikring.dk med følgende information:

 • Navn & adresse
 • cpr.nr.
 • Kundenummer
 • Policenummer
 • reg.nr. og kontonummer

Når vi har modtaget din mail sørger vi for tilmeldingen.

Hvorfor stemmer beløbet ikke overens med den lovede præmie?

Der kan være flere årsager til at beløbet ikke stemmer:

 • Du har købt en ny forsikring eller udvidet med en tillægsforsikring. Vi har sendt en ny opkrævning til dig tilpasset ændringerne.
 • Du har købt et ny forsikring, der er trådt i kraft midt i en måned - derfor bliver beløbet "skævt" på første opkrævning.
 • Du er flyttet, og det kan have betydning for prisen på din forsikring.

Fortrydelse og opsigelse

Jeg har fortrudt købet af min forsikring

Du har naturligvis fortrydelsesret, når du køber en forsikring hos os. Det gælder også, selv om forsikringstiden er startet. Du har 14 dages fortrydelsesret, når du køber en forsikring. Fortrydelsesretten begynder fra den dag, du har modtaget din police. Derudover har du også 14 dages fortrydelsesret fra den dato, hvor din forsikring træder i kraft. Udløber fristen en helligdag, bliver den følgende hverdag regnet som den sidste dag.

 

Når du har fortrudt

Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen.

Du skal være opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af lov om finansiel virksomhed § 60. Det betyder, at fortrydelsen er betinget af, at du inden for 14-dages fristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er købt i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.

 

Gælder ikke ved ændring 

Retten til at fortryde gælder ikke ved ændring af en forsikring, du har i forvejen. Det gælder heller ikke for rejse- eller bagageforsikringer, eller lignende forsikringer der har en begrænset løbetid på højest en måned.

 

Sådan fortryder du dit køb

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan skrive eller ringe til os på Tlf. 33143748 eller kundeservice@kfforsikring.dk

 

 

Jeg ønsker at opsige min forsikring (Privat - Erhverv)

Begge parter kan opsige forsikringen. Dette skal altid ske skriftligt.

 

Opsigelse som Privatkunde

Du kan vælge at opsige til hovedforfaldsdato med mindst 1 måneds varsel og undgå omkostninger, eller du kan vælge at opsige med 30 dages varsel til den 1. i en måned. 
Der er gebyr ved opsigelse før hovedforfald og inden for første forsikringsår. Du kan se vores opsigelsesgebyr  her.

 

Opsigelse som Erhvervskunde

Du kan vælge at opsige en forsikring med 30 dages varsel til hovedforfald. Hvis du har tegnet en forsikring for en flerårig periode vil opsigelsen først gælde ved udløb af perioden.

Klager

Jeg er ikke tilfreds med Købstædernes Forsikrings afgørelse af min sag

Kontakt medarbejderen, der har behandlet din sag

Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du retter henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen, og redegør for din utilfredshed med afgørelsen.

 

Kontakt vores Juridiske chef

Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at rette henvendelse til Juridisk chef, Louise Foldager, som er ansvarlig for behandling af eventuelle klager fra kunder.

Klagen sender du elektronisk til klager@kfforsikring.dk eller til os på adressen:

Købstædernes Forsikring
Louise Foldager
Strandgade 27A
1401 København K

 

Kontakt Ankenævnet for Forsikring

Som privatkunde har du også mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, vores direktion er kommet med. Ankenævnet behandler klager vedrørende private forsikringer og motorkøretøjsforsikringer.

Du kan kontakte Ankenævnet for Forsikring på adressen:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal, 1100 København K
Telefon 33 15 89 00 (hverdage mellem kl. 10.00 og 13.00)

 

Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Det er en god idé at besøge Ankenævntes hjemmeside og læse om hvordan du klager.

Klageskema kan du få hos:

 • Købstædernes Forsikring
 • Ankenævnet for Forsikring – ankeforsikring.dk
 • Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup. Telefon 41 91 91 91 (tirs.-tors. kl. 9-13)

  

Kontakt EU-kommissionens online klageportal (ved onlinekøb)

Som privatkunde i Købstædernes Forsikring kan du også indgive en klage via EU-Kommissionens online klageportal over en ydelse købt via internettet.

Klage indgives her

Ved indgivelse af en klage skal Købstædernes Forsikrings e-mailadresse kfforsikring@kfforsikring.dk angives.