banner-image

Svindelpolitik

Købstædernes Forsikrings svindelpolitik

 

En forsikringsaftale bygger på en gensidig tillid mellem kunden og os som forsikringsselskab.

Kunden kan med rette forvente, at Købstædernes Forsikring erstatter kundens skade i henhold til den forsikringsaftale vi har indgået – og vi forventer, at kunden giver os de rigtige og til-strækkelige oplysninger til at kunne behandle og opgøre skaden korrekt.

Forsikringssvindel er, når man bevidst bryder denne tillid og har et ønske om at bedrage forsikringsselskabet for at opnå uberettiget erstatning.

Desværre oplever forsikringsbranchen et stigende omfang af forsikringssvindel. Denne udvikling vil vi gerne være med til at vende.

Købstædernes Forsikring er et gensidig forsikringsselskab. Det betyder, at vi er ejet af vores kunder, og en forsikringssvindler bedrager derfor ikke ”bare” forsikringsselskabet, men bedrager alle vores øvrige kunder – og det hverken kan eller vil vi acceptere.

Forsikringsbranchens brancheorganisation Forsikring & Pension har udarbejdet et ”kodeks for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel”. Dette vedrører ikke kun hvilke undersøgelses-metoder, vi (selskaberne) lovligt kan anvende – men også hvad der kan forsvares rent etisk.

Købstædernes Forsikring arbejder i henhold til dette branchekodeks, således at vores indsats for at imødegå svindel sker i en passende balance mellem at opretholde en god kundeservice over for vores mange ærlige kunder og samtidig yde en passende og nødvendig indsats for at begrænse svindel.

Du kan læse mere om forsikringsbranchens indsats mod svindel samt se det omtalte branche-kodeks på Forsikring & Pensions hjemmeside.