banner-image

Vores historie

Købstædernes Forsikring er Danmarks ældste forsikringsselskab

Vi har fulgt Dan­marks udvikling fra fattigdom og utryghed til rigdom og tryg­hed på nærmeste hold. Vi har set vores land udvikle sig fra ene­vælde til demo­krati. Og vi har oplevet tiden fra før ser­vice og kon­kur­ren­ce blev opfundet til i dag, hvor kunde­service og fri kon­kurrence er normalt.

 

Det startede i 1761

For at forstå vores navn, Købstædernes For­sikring, skal vi tilbage til 1728, hvor Køben­havn brændte. For at hjælpe folket og landet på fode efter fremtidige brande, stiftede kon­gen Køben­havns Brand­forsikring. Men da det også brændte i købstæderne, blev Køb­stæ­der­nes Brand­forsikring op­rettet i 1761. Sene­re kom der også brand­forsik­ring til folk på landet med Al­mindelig Brandfor­sik­rings­sel­skab.

Efter­hån­den som landet blev rigere, op­stod der også behov for andre forsikringer end brandforsikring, men det er en anden historie.

 

Bogen "Ved ulykkelig ildebrand" fortæller om Købstædernes forsikrings historie, helt tilbage fra 1760.

Du kan læse mere her:

Ved ulykkelig ildebrand

 

En sund forretning - til kundernes bedste

Den største kvalitet ved at være Danmarks ældste forsikringsselskab er, at vi har vist, at vi kan drive en sund forretning og udvikle de forsikringer, der er brug for.

Vi er ikke ejet af en fond eller aktionærer, men af kunderne. Derfor har vi konkurrencedygtige priser og service. Vi skal ikke udbetale store overskud til aktionærerne hvert år, men kan lægge til side til dårlige tider, og på den måde hele tiden yde vores kunder tryghed og sikkerhed.

Sker der ska­der, er det vores opgave at gøre ska­den god igen hurtigt, enkelt og kundevenligt. Kun ved at være nysgerrige og vidende om de be­hov danskerne har og udvikle forsikrin­ger, der beskytter dem bedst muligt, bli­ver man Danmarks ældste forsikrings­selskab.