banner-image

Købstædernes Forsikring

Vi er sat i verden for at sikre et friere og mere ubekymret liv for danskere og danske virksomheder.

Købstædernes Forsikring er i dag ejet af både privatkunder og erhvervskunder, og de kan mærke fordelene ved af være kunde i et kundeejet selskab. Vores kunder har direkte indflydelse på deres forsikringsselskab. Vores øverste myndighed er en delegeretforsamling på 35 medlemmer, som er valgt af og blandt vores kunder. Delegeretforsamlingen vælger sin formand og næstformand, der også er formand henholdsvis næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen består desuden af fire medlemmer, som er valgt af og blandt delegeretforsamlingens medlemmer, samt af tre medarbejderrepræsentanter.

Vi er Danmarks ældste

Det hele startede tilbage i 1761, og vi er dermed  Danmarks ældste, landsdækkende forsikringsselskab for både privat og erhverv med kundeejerskab som selskabsform. Vi har 75.000 privatkunder og 15.000 erhvervskunder.

 

Vi er kundeejet

Vores mål er at skabe lønsom vækst. Vi er ikke ejet af en fond eller aktionærer, og derfor skal vi ikke udbetale vores overskud til aktionærer.

Vi driver en sund forretning

Vi fokuserer på at drive en bæredygtig og sund forretning, der kan vokse sig større og stærkere, så vi i fremtiden fortsat kan levere effektiv og nærværende service og rådgivning.

Vores strategi

I Købstædernes Forsikring er vores strategi, at vi skaber værdi ved altid at tilbyde passioneret service. Derigennem vil vi opbygge langvarige og loyale kunderelationer. Vi udlever kundeejerskabet ved at geninvestere overskuddet i at udbygge vores konkurrenceevne og serviceydelser. Til glæde for stadig flere kunder.

 

Vores 4 strategiske fokusområder er:

 

Fortjene markedets højeste kundetilfredshed

Fokus på voksende markedsandel

Udvikle de bedste medarbejdere

Ansvarlig drift mod et passende overskud

 

 

 

Købstædernes Forsikrings strategi