banner-image

Organisation

Købstædernes Forsikring er et dansk, selvstændigt, gensidigt forsikringsselskab, som består af den øverste ledelse, delegeretforsamlingen og en bestyrelse, der har ansat en direktion til at varetage den daglige ledelse af koncernen.

 

 

 

Koncerndiagram

Mere information

KF Pensionsrådgivning A/S

KF Pensionsrådgivning A/S er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed inden for firmapension og sundhed. Hovedkontoret ligger i København, og derudover er der kontorer i Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg. Vi samarbejder med Skandia om at tilbyde konkurrencedygtige pensionsløsninger til virksomheder.

Læs mere om KF Pensionsrådgivning A/S

KF Agentur A/S

KF Agentur A/S er et forsikringsagentur, som distribuerer Købstædernes Forsikrings produkter til privat kunder, samt mindre og mellemstore virksomheder. Agenturet løser desuden service- og
administrationsopgaver for andre agenturer, tilknyttet Købstædernes Forsikring.

Assura ApS

Assura ApS er et forsikringsagentur i Holbæk, som blev etableret i 2003. Assura ApS er specialiseret i formidling af forsikringer til mindre og mellemstore virksomheder herunder også virksomheder med specielle og komplekse risici.

Læs mere om Assura

Købstædernes Ejendomsselskab P/S

Købstædernes Ejendomsselskab P/S eneste formål er at eje selskabets domicil på Strandgade 27A, 1401 København K.