Hvad dækker Garantifonden?

Se vilkår

Købstædernes Forsikring er medlem af Garantifonden. Hvis Købstædernes Forsikring går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

1) Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)

2) tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer

3) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer

4) kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

5) bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme

Læs mere om Garantifonden

Læs om vores flotte vækstrater i årsrapporten