banner-image

Vi er et selskab baseret på stærke værdier

De har stor betydning for, hvordan vi ønsker at behandle vores kunder og hinanden.

Samfundsansvar

Tænk hvis der ikke fandtes forsikringer. Hvis ingen tog hånd om børnefamilien eller den lille virksomhed, når uheldet var ude.

Sådan var det i 1728. En brand i København havde det år ødelagt en fjerdedel af byen. Kongen valgte at etablere et brandforsikringsselskab, så de, der havde mistet deres hjem i branden, ikke skulle ud og tigge.

I 1761 blev den ide udbredt til de store byer uden for København; Købstædernes Forsikring var skabt. Dengang som i dag er Købstædernes Forsikring et kundeejet, dansk forsikringsselskab.

Vores opgave er at tilbyde vores kunder forsikringsprodukter og ydelser, der giver dem social og økonomisk tryghed – uanset om det er i børnefamilien eller i virksomheden.

Hvis vi får et større overskud, end der skal til for at kunne svare enhver sit, kommer det vores kunder til gode, idet vi investerer hele overskuddet i at udvikle endnu bedre produkter og services i fremtiden.

Kundeejerskab

Købstædernes Forsikring er i dag ejet af både privatkunder og erhvervskunder, og de kan mærke fordelene ved af være kunde i et kundeejet selskab.

Læs mere om

Vores kundeejerskab

 

Værdier

Vi er et selskab baseret på stærke værdier. Værdierne har stor betydning for, hvordan vi ønsker at behandle vores kunder og hinanden.

Læs mere om

Vores værdier

 

Historie

Vi er Danmarks ældste forsikringsselskab. Vi har fulgt Dan¬marks udvikling fra fattigdom og utryghed til velfærd og tryghed på nærmeste hold.

Læs mere om

Vores historie

 

 

Sådan tager vi ansvar

Miljø og klima

I Købstædernes Forsikring ønsker vi at reducere vores eget energiforbrug og mindske den klimamæssige påvirkning af vores forretningsmæssige aktiviteter. Vores største mulighed for at bidrage til at reducere energiforbrug og CO2-udledning er gennem vores skadebehandling og vi ønsker at øge fokus på dette fremadrettet. Vi arbejder derudover på at reducere vores eget og vores kunders energiforbrug og CO2-udledning.

Læs mere

 

Sikkerhed

Vi hjælper vores kunder med at være trygge. Når de er hjemme, i virksomheden eller på internettet. Vi har samlet en række råd til, hvordan vores kunder kan være mere sikre, hvad enten det drejer sig om at forebygge indbrud, brand, cyberkriminalitet eller skader som følge af vildt vejr.

Læs mere

 

Sociale forhold

Selvom vi lever i et rigt land, har mange i vores samfund brug for, at andre tager hånd om deres trivsel og sociale forhold. Forældre er bekymrede for deres børn og deres fremtid. Personer med handicap og kroniske lidelser har særlige behov. Og unge har brug for, at arbejdspladser giver dem en god start i arbejdslivet. I Købstædernes Forsikring tager vi et samfundsansvar med rådgivning og forsikringer, der gør hverdagen nemmere.

Læs mere

 

Medarbejderforhold

Vi har et lille hierarki, korte beslutningsveje og et højt medarbejderengagement. Vi bestræber os på at skabe trivsel gennem sunde arbejdsvilkår og et sikkert arbejdsmiljø. Vi er overbeviste om, at god medarbejdertrivsel er til fordel for medarbejdere, kunder og samfundet.

Læs mere

 

Forretningsførelse

Vores strategi har målsætninger for kundetilfredshed, medarbejderengagement, flere kunder og passende indtjening, så flest mulige kan få mest mulig tryghed til fair priser. Forsikring er et gode, som alle danskere principielt skal kunne opnå.

Læs mere

 

Ansvarlige investeringer

Vi investerer vores forsikringsmæssige reserver, så vi dels kan udbetale dem til vores kunder i form af erstatninger, dels styrke vores kapitalgrundlag og dermed vores fremtidige vækst. Vi ønsker at skabe det bedste afkast under hensyntagen til risiko. 

Læs mere