Vilkår for private forsikringer

Her finder du alle vilkårene for vores forsikringer til private.

Har du spørgsmål til dine forsikringer, er du altid velkommen til at kontakte os.

33 14 37 48

 

Vilkår for bil- og transportforsikringer

For personbil, vare- og lastvogn gælder Motorkøretøjsvilkår MO-01Vilkår MOP-1308

For motorcykel, knallert, campingvogn/trailer og arbejdsmaskiner/traktor gælder Vilkår MOU - 1408 - Motorcykel, knallert mm

For lastbiler gælder følgende vilkår 50.1 - Motorkøretøjsforsikring 

Vilkår for campingvogn- og trailerforsikring

Læs vilkårene for campingvogn- og trailerforsikringen Motorkøretøjsvilkår MO-01

Vilkår for entrepriseforsikring

Godt at vide når du bygger

  • Hvis du bygger om, renoverer eller bygger til, kan der i entreprisekontrakten være et krav om, at byggeriet skal være dækket ved brand og storm. Har du en parcelhus- eller fritidshusforsikring, er byggeriet allerede dækket.
  • Hvis du bygger nyt hus, skal du være opmærksom på, at du skal tilføje en brandforsikring, når du tegner entrepriseforsikringen.

Vilkår for fritidshusforsikring

Er du i tvivl om dækninger på dine private forsikringer, kan du læse vores aktuelle forsikringsvilkår AltPrivat APR-2005

Vilkår for husforsikring

Er du i tvivl om dækninger på dine private forsikringer, kan du læse vores aktuelle forsikringsvilkår AltPrivat APR-2005

Regler for ID-sikring

Reglerne for Købstædernes ID-sikring kan du se her.

Vilkår for indboforsikring

Er du i tvivl om dækninger på dine private forsikringer, kan du læse vores aktuelle forsikringsvilkår AltPrivat APR-2005

Reglerne for Købstædernes ID-sikring kan du se her.

Vilkårene for Landbrugsløsøre kan du se her.

Vilkår for retshjælp

Vilkår for knallertforsikring

Læs de aktuelle vilkår for knallertforsikringen Motorkøretøjsvilkår MO-01

Vilkår for kæledyrsforsikring

Læs vores aktuelle forsikringsvilkår AltPrivat APR-2005

Vilkår for motorcykelforsikring

Læs de aktuelle vilkår for motorcykelforsikringen  Motorkøretøjsvilkår MO-01

Vilkår for Tandforsikring OK Privat

For Tandforsikring OK Privat - Generelle betingelser 

 

Vilkår for ulykkesforsikring

Er du i tvivl om dækninger på dine private forsikringer, kan du læse vores forsikringsvilkår AltPrivat APR-2005 her.

Handicapulykkesforsikring:  HGF 1806

Vilkår for vejhjælp

Vilkår for Vejhjælp - Motorkøretøjsvilkår

  

 

Nytegnes ikke

Vilkår for Vejhjælp - Motorkøretøjsvilkår MOP-1308

Vilkår for årsrejseforsikring

Er du i tvivl om dækninger på dine private forsikringer, kan du her læse vores aktuelle forsikringsvilkår AltPrivat APR-2005

Vi giver ordet til kunderne