banner-image

Vilkår for erhvervsforsikringer

Her finder du alle vilkårene for vores erhvervsforsikringer.

Har du spørgsmål til dine forsikringer, er du altid velkommen til at kontakte os.

33 45 74 74

Vilkår for total erhverv

For Total Erhverv - Generelle betingelser 

Se tidligere vilkår

Vilkår for arbejdsmaskiner og traktorer

For arbejdsmaskiner og traktorer  Motorvilkår MO-01 

Hvis din arbejdsskadeforsikring er overflyttet fra Nærsikring gælder følgende vilkår (99):

Vilkår for bil- og transportforsikringer

 

For personbil, vare- og lastvogn gælder Motorkøretøjsvilkår MO-01Vilkår MOP-1308

For motorcykel, knallert, campingvogn/trailer og arbejdsmaskiner/traktor gælder Vilkår MOU - 1408 - Motorcykel, knallert mm

For lastbiler gælder følgende vilkår 50.1 - Motorkøretøjsforsikring 

Vilkår for byggepladsforsikringer

Se tidligere vilkår

Vilkår for bygningsforsikringer

Se tidligere vilkår

Vilkår for Cyberforsikring

Vilkår for direktion og bestyrelsesforsikring

Se tidligere vilkår

Vilkår for driftstabsforsikring

Se tidligere vilkår

Vilkår for ejendom

For Ejendom

Se tidligere vilkår

Vilkår for erhverv- og produktansvarsforsikring

Se tidligere vilkår

Vilkår for forhandler- og værkstedsforsikring

Se tidligere vilkår

Vilkår for frivillig arbejdsskade foreninger -01

Se tidligere vilkår

Vilkår for frivillig arbejdsskadeforsikring ejer/ægtefælle -01

Se tidligere vilkår

Vilkår for lovpligtig arbejdsskadeforsikring -01

Se tidligere vilkår

Vilkår for løsøreforsikring

Vilkår for maskinkaskoforsikring

Se tidligere vilkår

Vilkår for medarbejderkriminalitetsforsikring

Se tidligere vilkår

Vilkår for netbankforsikring

Se tidligere vilkår

Vilkår for retshjælpsforsikring

Se tidligere vilkår

Vilkår for Sygedriftstabsforsikring

Vilkår for Tandforsikring OK

For Tandforsikring OK -Generelle betingelser 

 

Vilkår for trailer

For trailer Motorvilkår MO-01

Se tidligere vilkår

Vilkår for transportforsikring

Se tidligere vilkår

For Transportforsikring - TE-TR-01

Vilkår for udstillingsforsikring

Se tidligere vilkår

Vilkår for vejhjælp

Se tidligere vilkår

Vilkår for Vejhjælp - Motorkøretøjsvilkår MOP-1308

Vi giver ordet til kunderne